آیا اسرار پاسور را می دانید، عنوان مطلبی است که امروز در بت آموزش به آن می پردازیم.

تاریخچه پاسور یا بازی ورق

تاریخچه پاسور یا بازی ورق

آغاز بازی ورق به سده ۱۱ در کشور چین باز می گردد. در آن دوران، پول های چینی به چهار شکل متفاوت چاپ می شدند. این پول ها در ۳ مورد اعدادی بین دو تا ۹ و در یک مورد هم اعدادی بین یک تا ۹ داشتند. در واقع، به همین دلیل نیز تصور می شود که این ورق های بازی در واقع، اسکناس های پولی بودند که در کشور چین آن دوره مورد استفاده قرار می گرفتند. اما همین اسکناس بعدا برای شرط بندی نیز به کار رفتند.

کارت های پاسور چگونه به وجود آمدند؟

هنوز تاریخ مشخصی برای ابداع پاسور دانسته نمی شود. اما برخی همانطور که قبلا هم گفتیم، اختراع آن را به چین و بعد از اختراع کاغذ نسبت می دهند. در همین حال، برخی با بررسی ها و تحقیق در مورد نمادپردازی های آن، بازی پاسور را هم اختراع هندی ها می دانند. با این حال، منبع و محل ابداع بازی پاسور یا ورق همچنان به درستی دانسته نمی شود.

نمادشناسی کارت های پاسور

نمادشناسی کارت های پاسور

با این حال، نمادشناسی امروزی بازی پاسور را آمریکایی ها و فرانسوی ها ابداع کرده اند که با هم مرور می کنیم:

کارت های بازی ورق ۵۲ عدد هستند. عدد ۵۲ به عقیده برخی نمادی از پنجاه و دو هفته سال است. چهار نوع ورق بازی هم در واقع نمادی از چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان است. همچنین چهار نوع ورق در واقع نمادی از عناصر چهارگانه طبیعت نیز هستند. به این صورت که گشنیز در واقع نمادی از هوا و عدالت، پیک نماد آتش و قدرت. خشت نیز نماد خاک و ثروت و در نهایت، دل هم نماد عشق و آب.

♣️ گشنیز: نمادی از عدالت و هوا

♠️ پیک: نمادی از قدرت و آتش

♦️خشت: نمادی از ثروت و خاک

♥️ دل: نمادی از عشق ‌و آب

هر نماد در ورق هم ۱۳ عدد دارد که جمع چهار نماد به علاوه جوکر به ۳۶۵ می رسد که همان روزهای سال است. عکس های تمامی شاه ها سبیل دارد. به جز شاه دل که تصور می شود به سهوا بدون سبیل مانده است. همچنین شاه دل به جز اینکه سبیل ندارد، تنها ورقی نیز هست که خودکشی می کند. در عکس های شاه دل، این طور بر می آید که او در حال زدن گردنش با خنجر است. به همین دلیل نیز به او شاه خودکش (Suicide King) لقب داده اند. عکس های شاه دل از همان ابتدا به همین شکل بوده است. با این حال،‌ برخی عقیده دارند که ضربه خنجر یا شمشیری که در عکس ها مشخص است، ممکن است به کسی دیگری و شاید یک شاه دیگر تعلق داشته باشد. چرا که تنها شاه حق داشتن شمشیر دارد.

ورق های پاسور

ترتیب کارت ها و نمادهای امروزی پاسور را در واقع فرانسوی ها در حدود ۶۰۰ سال پیش طراحی کردند. در واقع، فرانسوی ها کارت های بازی ورق را که پیچیده بودند به صورت کاملا منظمی در آوردند. آس در واقع کلمه ای از فرانسوی قدیم است که به معنی تک یا ۱ است. ابتدا تصور عمده بر این بود که آس کارت بی ارزشی است. اما با گذشت زمان، در برخی بازی ها، ارزش این کارت حتی از کارت شاه هم بالاتر رفته و حتی به تعبیری به نمادی از پیروزی مردم بر فرمانروایان بدل شده است.

پس از آن، آمریکایی ها ۴۰۰ سال بعد، اصلاحات دیگری را روی بازی ورق اعمال کردند. آمریکایی ها کارت ها را به حالت وارونه هم روی کارت ایجاد کردند. آمریکایی ها کارت ها را از جنس طلق محکم نیز ساختند و همچنین برای نگهداری بهتر، گوشه ی کارت ها را گرد ساختند. کارت جوکر هم از اختراعات آمریکایی هاست. نماد کارت های دیگر بازی ورق یا پاسور هم به این ترتیب است.

چهار شاه بازی ورق یا پاسور نمادی از چهار شاه بزرگ در تاریخ است

شاه گشنیز نمادی از اسکندر کبیر

شاه پیک: شاه‌ دیوید، پادشاه کشور انگلستان

شاه دل: شارلمانی، پادشاه فرانسه

شاه خشت: ژولیوس سزار، پادشاه روم

معنای نمادین ۴ بی بی یا ملکه هم در کارت های پاسور:

ملکه پیک: جودیت (از زنان انقلابی مورد احترام یهودیان جهان)

ملکه خشت: نمادی از Orgine به حساب می آید

ملکه خاج (گشنیز ): آتنا (از خدایان یونان باستان)

ملکه دل: راحل یا به انگلیسی ریچل (مادر حضرت یوسف (ع))

معنای نمادین چهار سرباز پاسور هم به این ترتیب است:

سرباز پیک: یهودا مکابی (Judas Maccabeus)از فرماندهان قوم یهودی در شورش مکابی

سرباز خشت: Ogier از جنگاوران شارل ماین

سرباز گشنیز (خاج): هکتور شاهزاده شجاع سرزمین تروآ که در جنگ تروآ کشته شد

سرباز دل: la hire از فرماندهان شجاع فرانسوی

نمادشناسی چهار شکل در هر دسته بازی پاسور

پیک (Spades): رنگ سیاه و ارزش بالاتر را در بین تمامی نمادها دارد. از آن به عنوان دل سیاه هم یاد می شود. پیک به عنوان نمادی از مرگ نیز مطرح است.

خشت (Diamonds): رنگ قرمز و نمادی از ثروت به حساب می آید. خشت سومین رتبه را به لحاظ ارزش در میان نمادها دارد.

گشنیز، خاج (Clubs): گشنیز از میان سایر دسته ها کمترین ارزش را دارد. گشنیز در برگ های آلمانی نمادی از گرز یا خاج است

دل (Hearts): رنگ قرمز و نمادی از محبت و عشق است. دل بعد از پیک، بالاترین ارزش را دارد.