بلک جک از محبوب ترین و جذاب ترین بازی های کازینویی است که در ایران به بازی ۲۱ مشهور است. بازی بلک جک می تواند یک نفره یا چند نفره انجام شود. بازیکنان در بازی بلک جک در مقابل همدیگر بازی نمی کنند، بلکه در مقابل دیلر بازی می کنند و هدف هر کدام از بازیکنان این است که دیلر را شکست دهند.

در بازی بلک جک می توانید پس از گرفتن کارت ها از دیلر، با دابل کردن مبلغ شرط خود را دو برابر نمایید. در واقع، وقتی که حس می کنید می توانید با دست خود دیلر را ببرید، مبلغ شرط خود را بالا می برید.

اما باید چه زمانی دابل کنیم؟

آموزش بلک جک

برای اینکه این استراتژی را فرابگیرید،‌ ابتدا باید با اصطلاح های دست سافت و هارد آشنا شوید.

دست سافت: به دستی گفته می شود که در آن یک کارت آس باشد. کارت آس هم می تواند امتیاز ۱ باشد و هم امتیاز ۱۱. در نتیجه دست شما انعطاف پذیری بالایی دارد.

دست هارد: به دستی گفته می شود که در آن کارت آس نداشته باشید. در این حالت، دست شما هارد و در نتیجه انعطاف ندارد.

در بازی بلک جک جه زمانی شرط خود را دو برابر یا دابل کنیم؟

  • دست ۹ هارد خود ار زمانی که در مقابل کارت های شش و سه دیلر هستید دابل کنید
  • دست ۱۰ هارد خود را به جز زمانی که دیلر کارت های آس یا ده در اختیار دارد، دابل کنید
  • دست ۱۱ هارد خود را به جز مواقعی که دیلر دارای آس است دابل کنید
  • دست ۱۳ یا ۱۴ سافت خود را هم زمانی که در مقابل کارت های پنج تا شش دیلر قرار گرفته اید دابل کنید
  • دست ۱۵ یا ۱۶ سافت خود را در زمانی که در مقابل کارت های چهار تا شش دیلر قرار گرفته اید دابل کنید
  • دست ۱۷ یا ۱۸ سافت خود را در زمانی که در مقابل کارت های سه تا شش دیلر قرار گرفته اید دابل کنید

هدف از بازی بلک جک

هدف از بازی بلک جک

در بازی بلک جک، هدف شما شکست دادن دیلر یا همان بازیگردان کازینو به این صورت است که ۱) دست بالاتری ازد یلر داشته باشید، بدون اینکه ارزش دست شما از ۲۱ بالاتر شود و یا ۲) با سوختن(Bust) دست دیلر برنده شوید.

در بازی بلک جک، پس از اینکه کارت ها توزیع شدند، دست بازیکن و دیلر با هم مقایسه می شوند و برنده بازی نیز از همین لحاظ تعیین می شود.

روش بازی بلک جک

روش بازی بلک جک

سوختن (Bust) در بازی بلک جک زمانی است که ارزش کارت های دست بازیکن یا دیلر، از امتیاز ۲۱ بالاتر شود. در اینجا چند نمونه را ذکر کرده ایم:

ارزش دست بلک جک1ارزش این دست ۲۲ می شود، بنابراین دست بازیکن/دیلر می سوزد جمع ارزش آن ۲۲ می شود.

ارزش دست بلک جک12ارزش این دست هم ۲۳ می شود، بنابراین دست بازیکن/دیلر می سوزد جمع ارزش آن ۲۲ می شود.

می توانید به دو صورت در بازی بلک حضور پیدا کنید:

بازیکن نشسته (Seated Player):  بازیکن نشسته چنانچه از نام آن هم مشخص است، بازیکنی است که بر روی صندلی نشسته باشد. بازیکنان نشسته وقتی که دیلر به آنها کارت می دهد می توانند در مورد آن تصمیم گیری کنند. البته همیشه پشت میزها صندلی خالی وحود ندارد. بازیکنان باید منتظر خالی شدن صندلی ها بمانند یا اینکه میز دیگری را برای بازی پیدا کنند. ولی شما می توانید به عنوان بازیکن پشت دست هم بازی کنید.

 بازیکن پشت دست (Bet Behind): در این حالت نیازی به نشستن پشت میز نیست. بلکه شما پشت دست یکی از بازیکنان نشسته خواهید نشست و به شرط بندی می پردازید. در این حالت، تصمیم دست هایی که دیلر به بازیکن نشسته می دهد با خود بازیکن نشسته است. در صورتی که بازیکن نشسته برنده شود، شما خواهید برد و در صورت باخت او هم شما بازنده می شوید. شما می توانید قبل از اینکه بازی کنید، بازیکنان نشسته را تحت نظر بگیرید و پس از آن یک بازیکن نشسته خوب را انتخاب کنید.

دست برنده: در جدولی که نشان داده ایم، می توانید ضریب برد هر کدام از دست ها را ملاحظه کنید. ضرایب دریافتی برای بازیکنان نشسته و پشت دست یکی هستند.

دست برنده

نمونه ای از دست برنده در بازی بلک جک

شما با بیست ژتونی که شرط بندی کرده اید، بازی خود را شروع می کنید. کارت های دریافتی شما کارت های دریافتی شما3هستند. این دست یک بلک جک کامل محسوب می شود. دست بلک جک، دستی است که در آن یک آس و کارتی با ارزش ده داشته باشیم. کارت هایی که ارزش امتیاز ۱۰ را در بلاک جک دارند عبارتند از شاه، بی بی، سرباز و خود عدد ده.

کارت های دریافتی شما4کارت های هم دست دیلر را تشکیل می دهند. شما می توانید با دست بلک جک در این بازی برنده شوید. بر مبنای جدولی که در بالا آمد، ضریب برد برای بلک جک ۳:۲، یا به اعشار ۲،۵ است. در این حالت در واقع مبلغ شرط شما دو برابر و نیم می شود. در این حالت، برد شما ۵۰ ژتون محاسبه می شود.

نمونه ای از یک دست برنده در بازی بلک جک

شما در بازی بلک جک با ده ژتون شرط بندی کرده و بازی خود را شروع می کنید. کارت های دریافتی شماکارت های دریافتی شما5 هستند. ارزش دست شما ۱۷ امتیاز به حساب می آید. شما توقف یا استند می کنید. دست دیلر هم اینکارت های دریافتی شما6 است. دیلر کارت دیگری می گیرد و اکنون دست اوکارت های دریافتی شما7 می شود. بسیار خوب، ارزش این دست ۲۴ امتیاز می شود که سوخته به حساب می آید. با این شرایط، شما برنده می شوید. ضریب برد برای شما ۱:۱ یا به اعشار ۲ خواهد بود. بنابراین مقدار ژتون شما ضربدر دو شده و بیست ژتون به شما تعلق می گیرد.

نمونه ای از یک دست برنده بیمه

هنگامی که کارت اول دیلر، آس بیاید، احتمال اینکه بلک جک شدن دست دیلر و همینطور باخت آن بالا است. در این حالت که شما ریسک زیادی روی شرط خود کرده اید. می توانید از گزینه شرط بیمه استفاده کنید. شرط بیمه به این طریق است که شما روی دست دیلر (نصف مبلغ شرط میز) می بندید. در صورتی که دست دیلر بلک جک شود، مبلغ شرط به شما برگشت داده می شود. شرط بیمه ۳ برابر است. از آنجایی که نیمی از مبلغ شرط اصلی، هزینه شرط بیمه شده است، کل مبلغی که شرط بندی کرده اید به شما برگشت داده می شود. شما در این شرایط با شرط بیمه، پول خود را نجات داده اید.

بسیار خوب، به مثال خود بازگردیم،‌ فرض کنیم که شما ده ژتون شرط بندی کرده و بازی خود را شروع می کنید. کارت های دریافتی شما کارت های دریافتی شما8هستند. دست دیلر هم اینکارت های دریافتی شما9 است. در این حالت، شما این گزینه را پیش روی دارید که بازی را بر ضد بلک جک شدن دست دیلر بیمه کنید. هزینه شرط بیمه هم نیمی از مبلغ شرط شماست. بنابراین پنج ژتون به شرط شما افزوده می شود تا ۱۵ ژتون در این دست شرط بندی کرده باشید. دیلر کارت می گیرد و کارتش اینکارت های دریافتی شما10 است. حال، دست دیلر بلک جک می شود. ضریب برد برای دست بیمه شما ۲:۱ یا ۳ است. بنابراین از آنجایی که ۱۰ ژتونی که برای شرط اصلی گذاشته اید را می بازید، ولی پنج ژتون شرط بیمه شما سه برابر شده و شما ۱۵ ژتون برنده می شود.